PL | EN | DE

Usługi księgowe

Green Real Accounting zajmuje się kompleksową obsługą księgową spółek polskich i zagranicznych. Doradcy Green Real Accounting skutecznie odciążają przedsiębiorców od wypełnienia obowiązków rachunkowych, zapewniając im efektywną i kompleksową obsługę rachunkową. Współpraca z Green Real Accounting oznacza dla Klienta więcej czasu na rozwój własnego przedsiębiorstwa i pewność prawidłowo prowadzonej księgowości.

 

Naszym Klientom oferujemy dopasowane do indywidualnych potrzeb pakiety usług księgowych. Fachowo dobrane usługi księgowe pozwalają na redukcję kosztów oraz zachowanie wysokiej jakości na każdym etapie świadczonych przez nas usług.

 

W ramach oferowanych usług z zakresu księgowości Green Real Accounting oferuje:

 • prowadzenie ksiąg handlowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, jawnych, komandytowych, cywilnych, a także zakładów, oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, fundacji i stowarzyszeń;
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (KPiR);
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, PIT, CIT, ZUS;
 • sporządzanie deklaracji i informacji dla  GUS, NBP, PFRON;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, przepływy pieniężne, zestawienie zmian w kapitale własnym);
 • raporty zgodne z oczekiwaniami klientów;
 • automatyczne zaciąganie dokumentów księgowych (faktury sprzedaży, wyciągi bankowe);
 • nadzór księgowy;
 • zastępstwo personelu;
 • przeglądy ewidencji księgowej za minione okresy sprawozdawcze;
 • adaptacja systemów finansowych;
 • usługi na aplikacjach rachunkowych Klienta;
 • asysta podczas audytów;
 • asysta podczas kontroli podatkowych.

 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy eksperci Green Real Accounting realizują outsourcing księgowy prawidłowo, efektywnie i w wyznaczonym czasie, skutecznie wspierając Klienta w obowiązkach związanych z rachunkowością.