PL | EN | DE

Sprawozdania finansowe

Waga i znaczenie prawidłowo sporządzonego sprawozdania finansowego w dzisiejszych czasach nie budzą większych wątpliwości. Na podstawie danych wynikających ze sprawozdania finansowego podejmowanych jest wiele kluczowych decyzji. Dane finansowe są podstawą do oceny działalności danego podmiotu nie tylko przez właścicieli, ale też przez otoczenie biznesowe: inwestorów giełdowych, banki, leasingodawców, analityków rynkowych, kontrahentów, organów skarbowych, czyli szeroko pojętego rynku i otoczenia gospodarczego przedsiębiorstwa.

 

Green Real Accounting świadczy usługi polegające na sporządzaniu sprawozdań finansowych (okresowych, rocznych). W celu wykonania takiej usługi nie jest wymaganie prowadzenie ksiąg rachunkowych przez Green Real Accounting. Prace przy sporządzeniu sprawozdania  finansowego to  dla większości podmiotów bardzo pracochłonne wydarzenie. Sprawozdawczość ustawowa wymaga zastosowania specyficznych zasad wyceny i zaprezentowania wielu dodatkowych informacji określonych przepisami prawa. Dla działów finansowych powoduje to napiętrzenie zadań w krótkim okresie oraz wymaga specjalistycznej wiedzy, również w zakresie rzadko stosowanych zasad. Podmioty bardzo często, w związku z innymi obowiązkami administracyjno-księgowymi, nie są w stanie dotrzymać niezbędnych terminów na sporządzenie sprawozdań i konsekwentnie ich zatwierdzenie i dostarczenie odpowiednim organom. Green Real Accounting odciąży Państwa zespół oferując outsourcing przygotowania sprawozdania finansowego oraz zapewniając pomoc w procesie audytu finansowego.


W ramach usługi outsourcingu sprawozdań finansowych oferujemy:

  • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, IFRS/MSSF oraz US GAAP,
  • sporządzanie pakietów konsolidacyjnych,
  • pomoc w procesie audytu finansowego.