PL | EN | DE

Spółki celowe

Proces tworzenia i rejestracji firmy w Polsce to postępowanie długotrwałe i kosztowne, w czasie którego niezbędne są wizyty u notariuszy, w Urzędach Miasta/Gminy, w Urzędzie Skarbowym.

 

Spółki celowe, założone przez Green Real Accounting, to spółki zarejestrowane i już operacyjne, nieposiadające żadnej historii. To czyste podmioty gospodarcze, wyposażone we wszystkie formalne atrybuty, niezbędne do rozpoczęcia działalności gospodarczej, takie jak: numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer identyfikacji podatkowej, adres, umowę Spółki, kapitał zakładowy, aktualne księgi rachunkowe. Dajemy gwarancje, że założone przez nas spółki nigdy wcześniej nie prowadziły żadnych operacji gospodarczych, nie posiadają aktywów, pracowników ani zobowiązań handlowych, co potwierdzamy notarialnie przy sprzedaży udziałów.

 

W momencie sprzedaży Spółki Green Real Accounting dokonuje odpowiednich aktualizacji w KRS, US, ZUS, GUS. Ponadto, na życzenie klienta dokonujemy wszelkich zmian w umowie spółki, takich jak adres siedziby, skład zarządu, nazwa firmy, modyfikacja PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) itd. W/w aktualizacje są bezpłatne, jeśli Spółka dalej będzie korzystać z usług księgowych Green Real Accounting.

 

Dodatkowo, Klienci, którzy kupują od nas gotową spółkę, mogą skorzystać z adresu rejestrowego na bardzo atrakcyjnych warunkach.

 

Zakup gotowej spółki to przede wszystkim możliwość natychmiastowego rozpoczęcia prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Dzięki temu można skrócić okres potrzebny do rozpoczęcia prowadzenia działalności do 1-2 dni. Zakup takiej Spółki to oszczędność czasu i energii, którą można zużyć już na procesy operacyjno-inwestycyjne.