PL | EN | DE

Rozliczenia podatkowe

ROZLICZENIA W PODATKACH DOCHODOWYCH ORAZ W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

 

Green Real Accounting specjalizuje się w rozliczeniach w podatkach dochodowych i podatku VAT. Celem tych usług, realizowanych przez doradców podatkowych Advicero (dawniej DPPA Tax) oraz Green Real Accounting, jest wspomaganie Klientów w zakresie sporządzania deklaracji podatkowych. W zależności od potrzeb Klienta, zakres prac może obejmować zarówno przegląd dokumentów będących podstawą sporządzenia deklaracji, przegląd sporządzonej przez Klienta kalkulacji podatkowej w świetle danych wynikających z ewidencji księgowej, jak również sporządzanie deklaracji podatkowych z dogłębnym przeglądem poprawności danych służących ustaleniu podstawy opodatkowania. Usługa tax compliance często łączona jest z przeglądem podatkowym, obejmującym wszystkie elementy mające wpływ na ustalenie wysokości podatku lub na wybrane obszary działalności Klienta.

 

Zakres usług może obejmować następujące rodzaje podatków:


Podatek dochodowy od osób prawnych (PDOP)

  • kalkulacja należnego podatku PDOP oraz zaliczek;
  • weryfikacja kalkulacji należnego podatku PDOP oraz kalkulacji zaliczek sporządzonej przez Klienta;
  • analiza procedur związanych z kalkulacją podatku należnego oraz zaliczek na podatek PDOP;
  • przeglądy podatkowe danych mających wpływ na ustalenie podstawy opodatkowania.

Podatek u źródła

  • kompleksowa analiza poprawności realizacji obowiązków płatników;
  • sporządzanie kalkulacja należnego podatku u źródła;
  • pozyskiwanie certyfikatów rezydencji;
  • sporządzanie deklaracji podatkowych.

Podatek od towarów i usług

  • rejestracja podatników;
  • sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, informacji podsumowujących i INTRASTAT.