PL | EN | DE

Retail

 

W ramach grupy Green Real Accounting doradzamy przedsiębiorcom działającym w branży handlu detalicznego/ produktów konsumenckich. Nasze usługi skierowane są zarówno do firm deweloperskich, najemców i właścicieli centrów handlowych, a także producentów produktów skierowanych do konsumentów.

 

Połączenie praktyki oraz znajomości przepisów prawnych, podatkowych i bilansowych pozwala nam oferować specjalistyczne produkty dedykowane przedsiębiorcom działającym w branży, w szczególności:


Doradztwo w zakresie weryfikacji i bieżącej optymalizacji rozliczeń podatkowych związanych z zawieraniem umów najmu

 • Rozliczanie zaliczek, kaucji i kar umownych

 • Rozliczenie okresów bezczynszowych oraz innych obniżek czynszu

 • Rozliczenie opłat za media / opłat eksploatacyjnych / opłat dodatkowych

 • Rozliczenie indeksacji czynszów

Wsparcie w rozliczeniach podatkowych aranżacji wynajmowanych powierzchni

 • Rozliczenie adaptacji wynajmowanych lokali oraz partycypacji w kosztach adaptacji

 • Klasyfikacja podatkowa wykonanych adaptacji

 • Analiza konsekwencji podatkowych przedterminowego zakończenia umowy 

Wsparcie przy organizacji akcji marketingowych

 • Analiza regulaminów konkursów, loterii pod kątem konsekwencji podatkowych

 • Ocena prawidłowości udokumentowania konkursów, loterii, sprzedaży premiowej z perspektywy podatkowej

 • Weryfikacja rozliczeń akcji marketingowych w zakresie podatku od towarów i usług

Projekty optymalizacyjne w zakresie amortyzacji

 • Ocena prawidłowości ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz inwestycji w obcych środkach trwałych

 • Opracowanie scenariusza restrukturyzacji pozwalającej na osiągnięcie efektu urealnienia wartości początkowej nieruchomości (tzw. step-up),

 • Projekt dotyczący wydzielanie z budynków elementów mogących stanowić odrębne środki trwałe (tzw. cost segregation)

 • Ustalenie indywidualnych stawek amortyzacyjnych (np. dla używanych budynków bądź budynków używanych w warunkach pogorszonych i złych)

Wprowadzenie procedur i optymalizacja rozliczania strat towarowych
 
Doradztwo w zakresie rozliczeń podatkowych wydatków na świadczenia na rzecz pracowników, organizację imprez pracowniczych

Optymalizacja podatkowa wydatków na reprezentację i reklamę

 

Kontakt:

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano, Partner, kklimkiewicz@advicero.eu