PL | EN | DE

German desk

Green Real Accounting oferuje dedykowane usługi dla inwestorów pochodzących z krajów niemieckojęzycznych. Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów pochodzących z Niemiec Austrii i Szwajcarii.

 

W ramach zespołu German Desk Green Real Accounting oferuje m.in. następujące usługi:

  • prowadzenie rozliczeń podatkowo-księgowych polskich spółek wchodzących w skład międzynarodowych holdingów z siedzibą w krajach niemieckojęzycznych;
  • prowadzenie rozliczeń podatkowo-księgowych oddziałów zagranicznych przedsiębiorstw działających w Polsce,
  • zakładanie polskich spółek handlowych dla inwestorów zagranicznych,
  • rejestracja zagranicznych podmiotów na cele podatku VAT/Intratstat/podatku dochodowego i prowadzenie rozliczeń w tym zakresie,
  • doradztwo podatkowe w zakresie bieżącej działalności spółek z kapitałem zagranicznym,
  • optymalizacje / rozliczanie podatkowe zagranicznych członków zarządów i kadry menedżerskiej oraz pracowników oddelegowanych do Polski,
  • przygotowywanie /weryfikacja umów handlowych pomiędzy podmiotami polskimi i zagranicznymi,
  • przygotowywanie i implementacja optymalnych podatkowo struktur dedykowanym inwestorom z krajów niemieckojęzycznych,
  • optymalizacja podatkowa w zakresie zastosowania polskich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych z Republiką Niemiec, Austrią i Szwajcaria. 

Kontakt:

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano, Partner, kklimkiewicz@greenreal.eu