PL | EN | DE

Doradztwo dla gmin

W budżecie jednostek gminnych po stronie kosztowej znajduje się często podatek VAT – podatek zapłacony, ale często nie podlegający odliczeniu. Brak takiego odliczenia zwiększa realne koszty, jakie ponosi jednostka samorządowa, co wpływa negatywnie na jej potencjał inwestycyjny oraz płynność finansową. Warto pamiętać, że w wielu przypadkach możliwe jest odzyskanie podatku VAT za lata poprzednie, co oznacza dla gminy wymierne korzyści finansowe.

 

Oferujemy Państwu wsparcie w zakresie weryfikacji rozliczeń w podatku VAT, mające na celu:

 • przygotowanie gminy do kontaktów z organami podatkowymi w zakresie procedury odzyskiwania podatku VAT,
 • ustalenie podatkowego charakteru transakcji dokonywanych pomiędzy gminą i jednostkami budżetowymi tworzonymi przez samorząd terytorialny oraz transakcji dokonywanych przez ww. na rzecz podmiotów trzecich,
 • kwalifikację zakupów dokonywanych przez gminę wg następujących grup:pomoc w ustaleniu struktury sprzedaży, będącej podstawą do obliczenia kwoty podatku VAT podlegającego odliczeniu,
  • zakupy związane w całości ze sprzedażą opodatkowaną (pełne prawo do odliczenia);
  • zakupy związane częściowo ze sprzedażą opodatkowaną, a częściowo ze sprzedażą zwolnioną/niepodlegającą pod VAT (częściowe prawo do odliczenia);
  • zakupy związane w całości ze sprzedażą zwolnioną/niepodlegającą pod VAT (brak prawa do odliczenia),
 • identyfikację kwot podatku VAT kwalifikujących się do zwrotu,
 • asystę/reprezentację w trakcie ewentualnych kontroli, postępowań podatkowych oraz postępowań przed sądami administracyjnymi,
 • ocenę oraz ukształtowanie sposobu przeprowadzania transakcji zakupowych/sprzedażowych dokonywanych przez gminę i jednostki budżetowe w celu zaimplementowania jednolitej polityki podatkowej i efektywnego odzyskiwania VAT w przyszłości.

Kontakt:

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano, Partner, kklimkiewicz@greenreal.eu